Campanie națională de împădurire prevăzută de Planul Național de Redresare și Reziliență

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor coordonează investiția „Campania națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane” din cadrul PNRR. Investiția are ca obiectiv realizarea de împăduriri și reîmpăduriri pe o suprafață de 56.700 ha.

Măsura de investiții „Sprijin pentru investiții în noi suprafețe ocupate de păduri” vizează înființarea de către orice deținător public sau privat de teren pretabil pentru împădurire, precum şi de către formele asociative ale acestora, a următoarelor tipuri de plantații forestiere pe terenuri agricole:

-trupuri de pădure cu o suprafață de cel puțin 0,5 ha;
-perdele forestiere de protecție ce acoperă minimum 0,1 ha.

Prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor a fost aprobată Schema de ajutor de stat, cu o valoare de 500 milioane euro, cu o sesiune de depunere a cererilor de finanțare de tip apel deschis, pe principiul „primul venit, primul servit”, până la epuizarea alocării financiare totale, dar nu mai târziu de luna februarie 2026.

Suplimentar, se va acorda o primă de sechestrare forestieră în valoare de 456 euro/an/ha pentru o perioadă de 20 de ani de la înființarea plantației, persoanelor fizice și juridice, precum și unităților administrativ-teritoriale.

În vederea implementării cât mai eficiente a schemei, a fost creată aplicația informatică „Program de gestionare a împăduriri PNRR”, care poate fi accesată de toți cei interesați consultând adresa: https://impaduriripnrr.mmap.ro.

Share:

Author: admin

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.