Ciprian Piștea: ”Eronat! Avem contract pentru deszăpezire în municipiul Bacău!”

“Ca urmare a unor informații apărute în spațiul public privind lipsa ”contractelor de deszăpezire” la nivelul Primăriei Municipiului Bacău, pentru corecta informare se impun a fi făcute o serie de precizări, după cum urmează:

  1. Activitatea de ”DESZĂPEZIRE”, sau mai corect ”CURĂȚAREA ȘI TRANSPORTUL ZĂPEZII DE PE CĂILE PUBLICE DIN LOCALITATE ȘI MENȚINEREA ÎN FUNCȚIUNE A ACESTORA PE TIMP DE POLEI SAU DE ÎNGHEȚ”, reprezintă o componentă a serviciului public de SALUBRIZARE și este reglementată de LEGEA 101/2006 (Art. 2, alin. 3, lit. (k);
  2. Potrivit acestei legi, componentele acestui serviciu se atribuie prin gestiune directă sau prin gestiune delegată către OPERATORI licențiați ANRSC (Art. 11, alin. 4 lit. (d), Art. 12 alin. 1);
  3. La nivelul municipiului Bacău prin hotărâre de dare în administrare a serviciului, respectiv HCL 218/2021, componenta de deszăpezire a fost delegată către SERVICIUL MUNICIPAL DE UTILITĂȚI PUBLICE, entitate juridică aflată în subordinea Consiliului Local!
  4. Se constată astfel faptul că noțiunea de ”contracte de deszăpezire” este una eronată, sau mai exact ”CONTRACTUL DE DESZĂPEZIRE” la nivelul Municipiului Bacău este reprezentat de HOTĂRÂREA DE CONSILIU LOCAL precizată mai sus!
  5. ”CONTRACTELE DE DESZĂPEZIRE” invocate în mediul online, nu reprezintă altceva decât contracte de închiriere utilaje pentru a suplimenta dotarea municipiului cu astfel de utilaje!
  6. Astfel, odată delegat acest serviciu către un OPERATOR, la nivelul primăriei devine ilegală încheierea oricărui alt contract care să fie în legătură cu activitatea de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice din localitate și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț!
  7. Prin urmare, estimarea necesarului de utilaje se face de către OPERATORUL desemnat, cu luarea în considerare a mai multor aspecte, cum ar fi: prognozele meteo privind temperaturile, prognozele meteo privind precipitațiile normale/masive, capacitatea proprie de intervenție cu flota din dotare, starea tehnică a flotei de utilaje, timpii conform normativelor tehnice de eliberarea a trotuarelor si carosabilului în funcție de căderile de zăpadă înregistrate, etc;
  8. Investițiile din ultimii doi ani în serviciul de salubrizare au avut drept scop, printre altele, crearea unei flote de utilaje care să asigure independența în prestarea acestui serviciu, fiind pregătiți la acest moment cu următoarele:

a. Auto RSP cu lamă – 12 utilaje;
b. Autofreză zăpadă – 1 utilaj – se montează doar când este necesar;
c. Buldoexcavator – 2 utilaje;
d. Cisternă clorură de calciu – 2 utilaje;
e. Plug semipurtat – 4 utilaje;
f. Motofreze zăpadă – 16 bucăți;
g. Sărărițe manuale – 30 bucăți;
h. Lăzi antiderapant – 70 bucăți;

La acestea se mai adaugă stocurile de antiderapant (sare, nisip, clorură de calciu) și de combustibil pregătite pentru sezonul rece!

În final, Primăria are ”CONTRACT DE DESZĂPEZIRE”, iar OPERATORUL derulează o serie de proceduri de achiziție pentru închirierea de utilaje suplimentare necesare în funcție de situațiile excepționale ce pot apărea pe parcursul sezonului rece!” – Ciprian Piștea.

Share:

Author: admin

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.