Prefectul catre chiulangii din Cleja: „Reprezentarea se manifestă în CL, nu pe Facebook sau WhatsApp”

Cei 7 aleși locali cărora – din cauza absenței nemotivate de la 7 ședințe – le-au încetat mandatele de consilieri, cer acum în instanță dizolvarea CL Cleja (dosar: 2769/110/2022), ca și când – odată cu dispariția lor din consiliu – forul deliberativ local și-ar înceta rațiunea de a fi” a declarat prefectul Lucian Bogdanel in aceasta seara.

Tocmai (și) în considerarea unui comportament de acest fel, adică ostil funcționării autorității administrației publice locale, legiuitorul a prevăzut instituția supleantului, astfel încât aleșii care își pierd mandatele să poată fi înlocuiți de supleanții din listele depuse de partidele politice.

Inițiativa de dizolvare a CL Cleja nu poate fi decât o nouă probă a relei-credințe ce caracterizează conduita respectivilor aleși locali care, cu încălcarea fățişă art. 222 din Codul Administrativ, se poziționează – ostentativ – nu în „serviciul colectivității locale”, ci în slujba unor interese și agende personale, contrare acesteia.

Prefectul „nu a dat afară” pe nimeni din CL, ci a constatat încetarea mandatelor respectivilor consilieri locali în urma sesizării efectuate de secretarul general al UAT Cleja, care a elaborat un referat constatator în acest sens. Instituția Prefectului a fost sesizată întrucât Consiliul Local, pe fondul absenteismului nemotivat al împricinaților, nu s-a putut întruni pentru a lua act de încetarea mandatelor și a aproba hotărâri în acest sens.

Calitatea de membru al unui partid politic (chiar și al USR!) nu reprezintă izvor de drept, iar Codul Administrativ nu prevede „consultarea” consilierilor locali cu privire la oportunitatea/necesitatea organizării ședințelor de CL. Consilierii locali sunt „convocați” la ședință, nu consultați, având – potrivit art. 221 – obligația de a nu lipsi de la lucrările CL.” a mai spus prefectul.

Cadrul administrativ în care consilierii locali sunt chemați să se manifeste, desfășurându-și activitatea, este chiar Consiliului Local, for unde se dezbat proiecte de hotărâre, unde aleșii își pot exprima acordul/dezacordul față de o inițiativă sau propunere, o pot aproba sau – dimpotrivă – respinge prin vot. Acesta este și atributul de reprezentare conferit de Codul Administrativ consilierului local, care este ales de cetățenii unei comunități pentru a-i reprezenta în CL, nu pentru a chiuli de la ședințele CL! Reprezentarea se manifestă în CL, nu pe Facebook sau WhatsApp” a spus in incheiere prefectul Lucian Bogdanel.

Share:

Author: admin

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.